รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : ประชาพัฒนา

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวยำ
2.ไข่ต้ม
3.เส้นหมีผัด พัก

สารอาหาร
1.คารโบไฮเดรท
2.โปรตีน วิตามิน
3.ไขมัน เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก