รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านโคกแมแน

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดไก่
2.ไข่ดาว
3.ซุปไก่
4.แตงโม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก