รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านตามุง

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิไข่
3.ผัดกะเพราไก่
4.แตงกวา
5.มะม่วง
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก