รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : เมืองนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกุ้ง
2.ไข่ดาว
3.ขนมหวาน(ลอดช่อง)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรค
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก