รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านตอหลัง

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เนื้อแดง
3.ยำไข่
4.ส้มเขียวหวาน

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.เกลือแร่
4.โปรตีน
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก