รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านปูลากาป๊ะ

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงเลียงกะทิ
3.ฟักทอง
4.ปลาทอด
5.เเอปเปิ้ล
สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คารโบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.ไฟเบอร
5.เกลือเเร่
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก