รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านไอร์แยง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-03-2566
รายการอาหาร
1.ขนมจีน
2.แกงเผ็ด+แกงไตปลา
3.ผัก
4.ส้ม

สารอาหาร
1.คารโบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก