รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านแยะ

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ผัก
4.น้ำพริก
5.ผลไม้


สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5. เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก