รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านโคกพะยอม

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2566
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่
2.ผัก
3.ผลไม้ ส้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือเเร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก