รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านแคนา

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มกระทิฟักทอง/ปลาทอด
3.ผลไม้

สารอาหาร
1.คาร์โปไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก