รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านปูซูตีฆอ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-03-2566
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บ
2.ถั่วเขียวต้มกะทิ
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก