รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านบือราเป๊ะ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปเนื้อ
3.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก