รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านสาวอ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดไก่
2.น้ำซุป
3.ไข่ฝอย

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก