รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : วัดโคกโก

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-03-2566
รายการอาหาร
1.ราดหน้า
2. ส้ม


สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก