รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านดือแย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.กล้วย
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.โปรตืน
ประมวลภาพ

หน้าแรก