รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.กะเพราไก่
3.ไข่ดาว
4.น้ำพริก ผักสด
5.สัปรด

สารอาหาร
1.คาร์โบร์ไฮเดรต
2.วิตามิน
3.เกลือแร่
4.โปรตีน
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก