รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านบือแรง

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-03-2566
รายการอาหาร
1.กะเพราไก่
2.ไข่ดาว
3.ส้ม
4.ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก