รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านปะลุกาสาเมาะ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 15-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.แตงกวา
4.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกรือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก