รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านทำเนียบ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เทโพกุ้ง
3.ตำแตง
4.มะม่วงสุก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก