รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านบูกิ๊ตยือแร

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-03-2566
รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บไข่ลูกชิ้น
2.ผัก
3.แตงโม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก