รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านปูซูตีฆอ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไข่
3.ไก่ทอด
4.วุ้นใบเตย
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก