รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านมือและห์

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวเหนียว
2.ไก่ทอด
3.ขนมหวานข้าวเหนียวดำ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก