รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านบือแรง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-03-2566
รายการอาหาร
1.แกงส้มกุ้ง
2.ส้ม
3.ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก