รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านสาวอ

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไก่สับ
3.องุ่น

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก