รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านยี่งอ

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-03-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเนื้อ
3.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก