รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : เมืองนราธิวาส

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงพะโล้ไก่+ไข่
3.ผัก+น้ำพริก
4.ผลไม้(แตงโม)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก