รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านละหาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.ผัก+น้ำพริก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก