รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านรามา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.ขนมหวาน
4.ผัก
5.น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.แคลเซียม
5.เกลือแ
ประมวลภาพ

หน้าแรก