รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านจอเบาะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.เส้นหมี่
2.น้ำก๋วยเตี๋ยวไก่+ลูกชิ้น
3.สับปะรด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน ไขมัน
3.วิตามิน เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก