รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านจะแลเกาะ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรี้ยวหวานกุ้ง
3.ผลไม้
4.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก