รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดกะเพราไก่
3.ไข่ดาว
4.แก้วมังกร

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.พลังงาน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก