รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านยี่งอ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงไก่
3.หมี่ผัด
4.ขนมหวาน วุ้นมะพร้าว

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก