รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านโคกแมแน

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ตูมิร์
3.ไข่ดาว

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก