รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านสุไหงบาลา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิไก่
3.มะละกอ
4.ผัก/น้ำพริก
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
4.วิตตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก