รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านยือลาแป

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวยำ
2.ผัดหมี่
3.ลอปะตีแก
4.ไข่ต้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก