รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านธรรมเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวคลุกกะปิ
2.น้ำซุป
3.กล้วย

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
4.ไขมัน
5.เกลือแร่

ประมวลภาพ

หน้าแรก