รายงานอาหารกลางวัน : สพป. นราธิวาส เขต 1 อาหารกลางวัน : บ้านบูกิ๊ตยือแร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-06-2566
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงไก่
3.วุ้นดำ
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.คาร์โบไฮเดรต
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก