รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านลาเมาะ

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ลูกชิ้น
3.น้ำพริก + แตงกวา
4. วุ้นใบเตย

สารอาหาร
1.คาร์ไบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่

2 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่+ลูกชิ้น
3.น้ำพริก+แตงกวา
4.ผลไม้/สัปปะรด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่

3 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้ม
3.ลูกชิ้น
4.เฟรนฟาย
5.เน็ตเก็ด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่

3.
4 11 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มขมิ้น
3.ไข่ดาว
4.แตงกวา
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
5 12 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่+ลูกชิ้น
3.พุทราเชื่อม
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
6 13 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่แดง
3.ขนมหวาน/ขนมไข่เชื่อม
4.แตงกว
5.น้ำพริกกะปิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน