รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านซือเลาะ

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ผัดผัก
3.ผัดวุ้นเส้น
4.แตงกวา
5.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน