รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านละหาน

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ผัดเผ็ดไก่+ลูกชิ้น
2.ผลไม้(แตงโม)
3.วุ้นดำกะทิสด
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โปไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
2 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ซุปไก่
2.ไข่เจียว
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
3 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.แกงกะทิกุ้ง
2.ผลไม้(ฝรั่ง)
3.ข้าวสวย
4.น้ำพริก/ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
4 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.กะเพราไก่
2.ไข่เจียว
3.ผลไม้ (แตงโม)
4.ข้าวสวย
5.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
5 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ผัดลูกชิ้น
2.ข้าวสวย
3.ผลไม้แตงโม
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
6 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.ผลไม้ แตงโม
4.น้ำพริก+ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
7 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.พะโล้ไก่+ไข่
2.ขนมหวาน ถั่วเขียวต้มกะทิ
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
8 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ผัดซี่อิ้ว
3.ผลไม้สัปปะรด
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
9 17 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.น้ำพริก+ผัก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
10 16 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.น้ำพริก+ผัก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
11 17 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.กุ้งผัดขมิ้น
2.ซุปไก่
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
12 20 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ผัดเปรี้ยวหวานไก้ 2.ข้าวสวย 3.ผัก+น้ำพริก 4.ผลไม้ สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.เกลือแร่ 5.วิตามิน
13 21 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.เนื้อต้มคะไคร้
2.หมี่ผัด
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.โปรตีน
14 22 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ต้มส้มปลา
2.ผลไม้
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือเเร่
5.วิตามิน
15 23 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ต้มยำไก่
2.ไข่เจียว
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
16 24 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ไข่ราดซอส
2.ผลไม้
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่