รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านละหาน

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ผัดเผ็ดไก่+ลูกชิ้น
2.ผลไม้(แตงโม)
3.วุ้นดำกะทิสด
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โปไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
2 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ซุปไก่
2.ไข่เจียว
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
3 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.แกงกะทิกุ้ง
2.ผลไม้(ฝรั่ง)
3.ข้าวสวย
4.น้ำพริก/ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
4 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.กะเพราไก่
2.ไข่เจียว
3.ผลไม้ (แตงโม)
4.ข้าวสวย
5.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
5 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ผัดลูกชิ้น
2.ข้าวสวย
3.ผลไม้แตงโม
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
6 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานไก่
3.ผลไม้ แตงโม
4.น้ำพริก+ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
7 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.พะโล้ไก่+ไข่
2.ขนมหวาน ถั่วเขียวต้มกะทิ
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
8 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ผัดซี่อิ้ว
3.ผลไม้สัปปะรด
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
9 17 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.น้ำพริก+ผัก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
10 16 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.น้ำพริก+ผัก
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
11 17 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.กุ้งผัดขมิ้น
2.ซุปไก่
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
12 20 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ผัดเปรี้ยวหวานไก้ 2.ข้าวสวย 3.ผัก+น้ำพริก 4.ผลไม้ สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.เกลือแร่ 5.วิตามิน
13 21 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.เนื้อต้มคะไคร้
2.หมี่ผัด
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.โปรตีน
14 22 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ต้มส้มปลา
2.ผลไม้
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือเเร่
5.วิตามิน
15 23 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ต้มยำไก่
2.ไข่เจียว
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
16 24 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ไข่ราดซอส
2.ผลไม้
3.ข้าวสวย
4.ผัก+น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
17 1 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
18 4 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ไข่ราดซอส 3.มะม่วง 4.แตงกวา สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
19 5 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
20 6 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มขมิ้น
3.กะหลำ่ปลีผัดไข่
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
21 7 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มนำ้ปลา
3.ผัดผักลูกชิ้น
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
22 8 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.กะเพราไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
23 11 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มข่า
3.ส้ม
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
24 12 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.พะโล้ไก่ไข่ 2.แก้วมังกร 3.แตงกวา 4.นำ้พริก 5.ข้าวสวย สารอาหาร 1.คาร์ไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
25 13 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ไก่ผัดซีอิ้ว 3.ไข่เจียว 4.นำ้พริก 5.แตงกวา สารอาหาร 1.โปรตีน 2.คาร์โบไฮเดรต 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
26 14 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรียวหวานไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
27 15 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.กุ้งผักขมิ้น 3.ซุปไก่ 4.แตงกวา 5.นำ้พริก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
28 18 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ไก่ต้มฟัก 3.ไข่เจียว สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
29 19 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกว
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
30 20 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.ส้ม
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
31 21 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ไก่ต้มขมิ้น 3.ไข่ผัดกะหลำ่ปลี 4.แตงกวา 5.นำ้พริก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
32 22 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.แกงกะทิปลาโอ 3.แตงโม 4.แตงกวา 5.นำ้พริก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
33 25 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรี้ยวหวานไก่
3.ส้ม
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
34 26 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา
5.นำ้พริก

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน
35 27 มีค. 2567 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ต้มส้มปลาซูยี 3.สับปะรด 4.ลอดช่อง 5.แตงกวา สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.เกลือแร่ 4.วิตามิน 5.ไขมัน
36 28 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำไก่
3.ไข่เจียว
4.แก้วมังกร
5.แตงกวา
6.นำ้พริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.ไขมัน