รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านดือแย

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มฟัก
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไขมัน
2 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ขนมจีน
2.นำยา
3.ลูกชิ้น
4.ไก่
5.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไขมัน
3 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไข่เป็ด
3.แอปเปิ้ล

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
4 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.กะเพราไก่
3.ไข่ดาว
4.แอปเปิ้ล

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.กล้วย
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.โปรตืน
6 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มฟัก
3.ปลาทอด
4.ฝรั่ง
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน