รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านตามุง

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิไข่
3.ผัดกะเพราไก่
4.แตงกวา
5.มะม่วง
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
3.
2 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ก๋วยจั๊บไก่
2.ผักบุ้ง ถั่วงอก
3.รวมมิตร
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
3 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผักผัดไก่
3.ไข่เจียว
4.ส้ม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
4 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผักผัดไก่
3.ไข่เจียว
4.ส้ม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
5 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผักผัดไก่
3.ไข่เจียว
4.ส้ม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
6 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้มกุ้ง
3.ไขเจียว
4.นำ้พริก
5.แตงโม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน

7 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.แกงจืดไข่ใส่ลูกชิ้น
2.zผัดกะเพราไก่
3.แตงกวา
4.เฉาก๋วยนมสด
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
8 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.ผัดไข่
4.แตงกวา นำ้พริก
5.ถั่วเขียวต้มกะทิ
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
3.
9 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดผักกุ้ง
3.ไข่เจียว
4.แตงกวา นำ้พริก
5.ส้ม
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
10 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไข่ใส่ลูกชิ้น
3.ผัดกะเพราไก่
4.แตงกวา นำ้พริก
5.สาคูกะทิ
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน
11 16 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่
2.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.ไขมัน
5.วิตามิน