รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวผัด
2.ผลไม้
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรด
2.โปรตีน
3.วิตามินและเกลือแร่