รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านปะลุกานากอ

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.บวดข้าวโพด
6.แตงกวา น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
2 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ตูหมิ
3.ไข้จียว
4.แตงโม
5.ขนม
7.ผัก แตงกวา น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
3 7 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ต้มข่าไก่ 3.ไข่เจียว 4.แตงโม 5.รวมมิตร 6.ผัก น้ำพริก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.เกลือแร่ 5.ไขมัน
4 3 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวมันอาหรับ 2.ไก่ต้ม 3.น้ำซุปไก่ 4.แตงโม 5.ถั่วเขียวต้มกะทิ 6.น้ำพริก แตงกวา สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.ไขมัน 5.เกลือแร่
5 3 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวมันอาหรับ 2.ไก่ต้ม 3.น้ำซุปไก่ 4.แตงโม 5.ถั่วเขียวต้มกะทิ 6.น้ำพริก แตงกวา สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.ไขมัน 5.เกลือแร่
6 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ต้มส้ม
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.ผักน้ำพริก
6.ขนม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
7 8 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ปลาราดพริก 3.ไข่เจียว 4.แตงโม 5.ผัก น้ำพริก 6. ขนม สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.วิตามิน 4.เกลือแร่ 5. ไขมัน
8 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำกุ้ง
3.ไข้เจียว
4.แตงโม
5.บวดข้าวโพด
6.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
9 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.รวมมิตร
6.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.น้ำพริก ผัก
10 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ซีแง
3.ไข่เจียว
4.ขนม
5.แตงโม
6.น้ำพริก ผัก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไขมัน
5.เกลือแร่
11 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิกุ้ง
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.ถั่วเขียวต้มกะทิ
6.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
12 16 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเปรี้ยวหวานไก่
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.ขนม
6.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.เกลือแร่
5.วิตามิน
13 17 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำกุ้ง
3.ไข่เจียว
4.แตงโม
5.บวดข้าวโพด
6.ผัก น้ำพริก

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน