รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 18 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ราดพริก
3.น้ำพริก
4.ผัก
5.บวดข้าวโพด


สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.เกลือแร่
4.วิตามิน
5.โปรีตีน
2 19 มีค. 2567 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ผัก
4.น้ำพริก
5.ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.โปรตีน