รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านปูตะ

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผักไก้ กุ้ง ไส้กรอก แครอท
2.น้ำซุปไก่
3.ผักสด
4.ส้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
2 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงกะทิไก่ ลูกชิ้น
3.ผักสด
4.ถัาเขียวต้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไขมัน
5.เกลือแร่
3 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยว ไก่
2.กล้วย
3.

สารอาหาร
1.คารฺโบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ไชมัน
5.เกลือแร่
4 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดไก่
3.ไข่คน
4.ผักสด
5.เปียกข้าวโพด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
5 8 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเทโพกุ้ง ผักบุ้ง
3.ผักสด น้ำพริก
4.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.วิตามิน
3.โปรตีน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
6 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ ไข่ พะโล้
3.ผักสด น้ำพริก
4.ข้าวเหนียวดำ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลื่อแร่
5.ไขมัน
7 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดไก่ กุ้ง
2.น้ำซุปไก่
3.ผักสด
4.ส้ม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแ่ร
5.ไขมัน
8 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.ผักสด
3.น้ำซุป
4.เฉาก๊วย

สารอาหาร
1.คาร์โบไโอเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
9 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวไก่
2.แตงโม
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน