รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านปูลากาป๊ะ

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงจืดลูกชิ้น
3.ไข่เจียว
4.ส้ม

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.ธาตุเหล็ก
2 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงจืดลูกชิ้น
3.ไข่เจียว
4.เเก้วมังกร

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.ธาตุเหล็ก

5.ไฟเบอร
3 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงเลียงกะทิ
3.ฟักทอง
4.ปลาทอด
5.เเอปเปิ้ล
สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คารโบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.ไฟเบอร
5.เกลือเเร่
4 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกุ้ง
2.ไส้กรอกเเดง
3.เฉาก๋วย

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.วิตามิน
4.เเร่ธาตุ
5 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดปลาดุก
3.กล้วย

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.เกลือเเร่
4.คารโบไฮเดรต
6 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงเขียวหวานไก่ใส่ฟัก
3.กล้วย

สารอาหาร
1.วิตามิน
2.ไฟเบอร
3.เกลือเเร่
4.คารโบไฮเดรต