รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านบาตง

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผัด
2.ไข่ดาว
3.แตงกวา
4.น้ำพริกกะปิ
5.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
2 8 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ซุปเนื้อ 3.ไข่เจียว 4.แตงกวา 5.น้ำพริกกะปิ 6.สาคูเปียก สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่
3 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเผ็ดไก่
3.ไข่เจียว
4.ผัดหมี่สีชมพู
5.แตงกวา
6.น้ำพริกกะปิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
4 9 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ผัดกะเพราไก่ 3.ไข่ดาว 4.น้ำพริกกะปิ 5.แตงกวา 6.ถั่วเขียวต้มกะทิ สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่
5 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวหมกไก่
2.น้ำจิ้ม
3.ผัก
4.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
6 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ทอด
3.ผัดหมี่สีชมพู
4.แตงกวา
5.น้ำปลา
6.ถั่วเขียวต้มกะทิ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
7 17 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ก๋วยจั๋บ 2.ไก่ต้ม 3.ไข่ต้ม 4.ผักชี/ฝรั่ง สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน 5.เกลือแร่