รายชื่อโรงเรียนที่จัดกิจกรรม จึงไม่จัดอาหารกลางวัน

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
บ้านอาตะบือเระ หยุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธค. 2565 5 ธค. 2565 1
บ้านปะลุกาแปเราะ วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2 มค. 2566 2 มค. 2566 1
บ้านบือเจ๊าะ วันหยุดพิเศษ 30 ธค. 2565 30 ธค. 2565 1
บ้านทำเนียบ หยุดฉุกเฉิน น้ำท่วมบ้านเรือนนักเรียนในโรงเรียนและท่วมเส้นทาง ทางมาโรงเรียน ท่วมบ้านครูผู้สอนในโรงเรียน 19 ธค. 2565 19 ธค. 2565 1
บ้านบือเจ๊าะ หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 12 ธค. 2565 12 ธค. 2565 1
บ้านศาลาลูกไก่ หยุดเรียน หยุดชดเชยวันตรุษจีน 23 มค. 2566 23 มค. 2566 1
บ้านยาแลเบ๊าะ วันครูปี 2566 งดจัดอาหารกลางวัน 1 วัน เนื่องจากครูเข้าพิธีวันครู ประจำปี 2566 16 มค. 2566 16 มค. 2566 1
บ้านมะนังปันยัง สัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและได้มีการเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับนักเรียนและแขกที่มารวมกิจกรรม 23 กพ. 2566 23 กพ. 2566 1
บ้านศาลาลูกไก่ เข้าค่ายลูกเสือ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 2 มีค. 2566 3 มีค. 2566 2
บ้านศาลาลูกไก่ หยุดเรียน วันมาฆบูชา 6 มีค. 2566 6 มีค. 2566 1
บ้านยาแลเบ๊าะ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 16 มค. 2566 16 มค. 2566 1
บ้านบลูกาฮีเล หยุดเรียน วันพืชมงคล 17 พค. 2566 17 พค. 2566 1
บ้านละหาน หยุดเรียน วันหยุดชดเชย 5 มิย. 2566 5 มิย. 2566 1
บ้านลูโบะบูโละ ชดเชยวันวิสาขบูชา,วันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 5 มิย. 2566 5 มิย. 2566 1
บ้านบลูกาฮีเล วันหยุด ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ชดเชยวันวิสาขบูชา 5 มิย. 2566 5 มิย. 2566 1
บ้านลูโบะบูโละ เยี่ยมบ้านนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 3 กค. 2566 4 กค. 2566 2
บ้านลูโบะบูโละ วันอีฏิ้ลอัดฮา วันรายออิสลาม 29 มิย. 2566 29 มิย. 2566 1
บ้านตะโละบาลอ วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 11 ธค. 2566 11 ธค. 2566 1
บ้านตะโละบาลอ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธค. 2566 5 ธค. 2566 1
บ้านตะโละบาลอ วันขึ้นปีใหม่ 1 มค. 2567 1 มค. 2567 1
บ้านบือเล็งใต้ วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 ธค. 2566 29 ธค. 2566 1
บ้านสุเป๊ะ ปิดน้ำท่วม 25 ธค. 2566 25 ธค. 2566 1
บ้านสุเป๊ะ วันครู 16 มค. 2567 16 มค. 2567 1
บ้านทอน ส่งครูย้าย 21 พค. 2567 22 พค. 2567 1
บ้านทอน วันวิสาขบูชา 22 พค. 2567 22 พค. 2567 1