รายงานข้อมูลอาหารกลางวัน โรงเรียน เมืองนราธิวาส

ประจำ เดือนมีนาคม ปี 2563
ที่ วันที่ รายการอาหาร ภาพอาหาร
1 1 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มยำไก่
3.ไข่เจียว
4.ผัก+น้ำพริก
5.ขนมหวาน(ถั่วเขียวต้ม)
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
2 2 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกุ้ง
2.ไข่ดาว
3.ขนมหวาน(ลอดช่อง)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรค
2.โปรตีน
3.ไขมัน
3 3 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ผัดซีอิ๊ว
3.ผัก+น้ำพริก
4.ขนมหวาน(ปลากริม)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4 7 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงพะโล้ไก่+ไข่
3.ผัก+น้ำพริก
4.ผลไม้(กล้วย)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
5 8 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.แกงไก่+ไข่ 3.ผัก+น้ำพริก 4.ขนมหวาน(ขนมรวมมิตร) สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน
6 9 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกุ้ง
2.ไข่ดาว
3.ขนมหวาน(ถั่วเขียวต้มกะทิ)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
7 10 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.ขนมหวาน(ข้าวเหนียวดำ)
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
8 13 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ตูมิห์ปลา+ไข่
3.กุ้งผัดวุ้นเส้น
4.ผัก+น้ำพริก
5.ขนมหวาน(กล้วยบวชชี)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
9 14 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ซุปไก่
3.ไข่เจียว
4.ผัก+น้ำพริก
5.ขนหวาน(สาคูเปียก+ขนุน)
สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
10 15 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ไก่ผัดซีอิ๊ว
3.ผัก+น้ำพริก
4.มันม่วงเชื่อม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
11 16 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจือไก่๙ไข่
3.ผัก๙น้ำพริก
4.ขนมหวาน(ขนมรวมมิตร)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
12 20 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.ขนมหวาน(กล้วยบวชชี+ข้าวเหนียว)
3.

สารอาหาร
1.คารฺโบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
13 21 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ราดหน้า
2.ขนมหวาน(ลอดช่อง)
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
14 22 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.แกงปลา+ไข่
2.ผัก+น้ำพริก
3.ฟักทองบวด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
15 24 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้มกุ้ง
3.ผัก+น้ำพริก
4.ขนมหวาน(วุ้นดำ)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
16 27 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ต้มข่าไก่
3.ผัก+น้ำพริก
4.ขนมหวาน(มันสำปะหลังบวช)

สารอาหาร
1.คาร์โบโฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
17 28 มีค. 2566 รายการอาหาร 1.ข้าวสวย 2.ไก่ต้มขมิ้น 3.กุ้งผัดผัก 4.ผัก+น้ำพริก 5.ขนมหวาน(ถั่วเขียวต้มกะทิ) สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.โปรตีน 3.ไขมัน 4.วิตามิน
18 29 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงปลา+ไข่
3.ผัก+น้ำพริก
4.ขนมหวาน(ฟักทองเชื่อม)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮฌดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน
19 31 มีค. 2566 รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงส้มกุ้ง
3.ผัก+น้ำพริก
4.ขนมหวาน(วุ้นดำ)

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
4.วิตามิน